Decàleg per a la docència en digital

Paraules clau per a acompanyar l’alumnat des de l’altre costat de la pantalla.

ilustracio-decaleg

Tria

La xarxa està plena de material. És necessari un bon criteri de selecció segons l’objectiu.

1

Oportunitat

El món digital pot suposar un repte per a l’alumnat, però no oblidem que l’element més important no és la tecnologia, sinó les relacions humanes.

2

Qualitat

Primem la qualitat de les propostes digitals per fer atractiu el contingut curricular.

3

Alumnat

La competència digital i la tecnologia amb què compta l'alumnat a casa són molt diverses: planifiquem tasques assumibles, estimulants i útils.

4

Acompanyament

Els canals de comunicació dinàmics eviten la solitud: mantinguem com a referència el grup classe i donem feedback a les feines lliurades.

5

Avaluació

Una avaluació quantitativa no és tan important com una qualitativa: expliquem a l’alumnat el procés de seguiment i la concreció d’espais i temps per al lliurament de tasques.

6

Famílies

Aprofitem al màxim els canals d’intercanvi d’informació amb les famílies i promoguem un clima educatiu positiu i seré.

7

Tecnologia

Valorem els beneficis que l'ús de la tecnologia proporciona al procés d'ensenyament-aprenentatge, entre d'altres el foment de l'esperit crític de l'alumnat.

8

Col·laboració i coordinació

El treball cooperatiu en línia és bàsic: compartim amb els companys i les companyes per sentir-nos acompanyats davant el repte digital. Coordinem que no hi haja excés de tasques.

9

Creativitat

Posem en valor les activitats lúdiques: és important donar via lliure a la creativitat i fomentar l’estat anímic positiu mentre s’està aprenent.

10